Takom

Neuheiten von Takom

Neuheiten

V-1 Flying Bomb w/ Interior

TAK 2151 · Takom

1:35 · Modellbausatz

34,95 €

V-1 Flying Bomb Launch Site

TAK 2152 · Takom

1:35 · Modellbausatz

94,99 €

Focke-Achgelis Fa 330 Bachstelze

TAK 1015 · Takom

1:16 · Modellbausatz

52,95 €

Flakpanzer V - Kugelblitz

TAK 2150 · Takom

1:35 · Modellbausatz

59,95 €

Jagdtiger (2in1) 128mm PaK L66 / 88mm Pak L71

TAK 8008 · Takom

1:35 · Modellbausatz

54,95 €

StuH42 & StuG III Ausf.G Early Prodution (2in1)

TAK 8009 · Takom

1:35 · Modellbausatz

44,95 €

Top-Seller von Takom

Top-Seller

Soviet SPAAG ZSU-57-2 2 in 1

TAK 2058 · Takom

1:35 · Modellbausatz

54,99 €

Bundeswehr Feldumschlaggerät FUG 2,5T

TAK 2021 · Takom

1:35 · Modellbausatz

44,99 €
77,49 €

WWI Heavy Battle Tank Mk.I female with anti grenade screen

TAK 2033 · Takom

1:35 · Modellbausatz

47,49 €

WWII German Super Heavy Tank Maus V2

TAK 2050 · Takom

1:35 · Modellbausatz

46,99 €

Bundeswehr Flakpanzer 1 Gepard SPAAG A1/ /A2 2in1

TAK 2044 · Takom

1:35 · Modellbausatz

57,99 €

Vorankündigungen von Takom

Preview

M114 Early & Late w/ interior (2in1)

TAK 2154 · Takom

1:35 · Modellbausatz

47,95 €

SMS Derfflinger 1917 (Full Hull) w/metal barrels 8pcs

TAK SP7040 · Takom

1:700 · Modellbausatz

48,95 €

SMS Derfflinger1917 (Waterline) w/3D printed FF-33E

TAK SP7039 · Takom

1:700 · Modellbausatz

44,95 €

PzKpfw I Tracks Late Type Common Model-T-REX

TAK TR85002 · Takom

1:35 · Zubehörsatz

49,99 €

Battleship Scharnhorst Turm B 28cm SK C/34 Guns

TAK 5016 · Takom

1:72 · Modellbausatz

62,95 €
KITS Sale